Poslední recesista a Tma

V polovině 80.let postupně vznikal trampský román Poslední recesista a Tma , který je pří-během odrůstající trampské generace a odehrává se v první polovině osmdesátých let na Plzeňsku.

Jeho předlohou byla skutečná historie I. Ornitologické letecké perutě, svérázné trampské recesistické skupiny, která v téže době vyvíjela v Plzni svoji činnost. V pozadí konkrétního děje lze vnímat atmosféru druhé poloviny normalizační éry, její historické atributy a pocity, které mnozí z nás sami na sobě prožívali. Ne všechny popisované příběhy a události se odehrály přesně tak, jak autor fabuluje, ale jak osoby, tak i děje, čerpají ze základu skutečných postav a příhod "Peruťáků" a zcela jistě v čtenáři vyvolají jistou vnitřní rezonanci s tím, co sám ve svém životě či v této době prožil. Příběh si nečiní ambice zmapovat celý vývoj trampského hnutí v normalizačním období, spíše jen připomenout etapu, která následovala poté, kdy ona trampská generace dosáhla vrcholu své slávy, okolo roku 1979, dospěla a nadále se musela vyrovnávat se společenskými vlivy, které připravovaly závažné sociální a politické změny.

Slovy autora - podobnost se skutečnými příběhy a postavami, stejně jako jakákoliv podobnost vůbec, není náhodná. Ale nepleťme si ji s totožností. Román prošel posledním přepisem v roce 2001 a podařilo se jej vydat v roce 2007 ve spolupráci trampského sdružení AVALON a sdružení STREET. Na jeho vydání přispěly mnohé regionální instituce, například Nadace 700 let Města Plzně. Jeho korektorem byl Ing. Petr Vokoun Náhlík, náměstek primátora Města Plzně.

Knihu je možno získat za lidovou cenu 135,-Kč přímo u autora, nebo na adrese www.sdruzeni-avalon.cz. V Plzni je kniha k dostání v prodejně Liman sport na Slovanské třídě.