Publikované knihy

Jan Drnek byl již poměrně vyzrálým vypravěčem, když na přelomu tisíciletí objevil možnosti dalšího literárního žánru, totiž detektivního příběhu, který ovšem nepojal pouze jako prvoplánové napínavé a gradující drama, ale jako způsob, jak čtenáři upoutanému akčním dějem nabídnout v druhém a třetím plánu společensky závažná témata. V roce 2002 vznikla jako první z řady detektivek kniha Burani.

Autorův zájem o historii a vojenství vedl k objevu nového literárního žánru – vojensko-historické mystifikace, tedy literatury, která narozdíl od fantasy, vychází ze skutečných historických daností a změnou jediné události vyvolává řetěz následných změn. Tento druh literatury vede čtenáře jednak k zájmu o skutečnou historii, za druhé k myšlence, že nejsme zajatci jakési předurčené historie, kterou jen otrocky naplňujeme, že jsme svobodní lidé, kteří svou historii i budoucnost aktivně utvářejí, mění a nesou za ni i vlastní zodpovědnost. Drnkovo Kdyby... se ve výsledném efektu jeví jako čtenáři jako velmi realistické a uvěřitelné. Tento druh literatury si daleko lépe užívají čtenáři, kteří jsou obeznámeni se skutečnou historií popisované doby a mohou porovnávat. Neinformovaný čtenář může velmi snadno podlehnout dojmu, že čte pouze vědecko-historické pojednání o skutečných událostech. Autor nutí čtenáře, aby si během čtení sám vyhledal vhodné informace a porovnával je s mystifikací. Autor postupuje metodou scénáristy, který divákovi ukazuje klasickou, již mnohokrát zhlédnutou hru, ale zcela přestaví reflektory, takže osvítí doposud temné kouty jeviště a divák může zahlédnout celý kus úplně jinýma očima, uvědomit si souvislosti a doposud skrytá pozadí dějů. Drnek vychází z přesvědčení, že pouhý souhrn faktů ještě není historií. Tu tvoří teprve souvis-losti, které mezi fakta vkládá vypravěč. Jakékoliv, i sebeserióznější líčení dějin je již nějakým způsobem rekonstrukcí. Drnek pokračuje v tradici velkých mystifikátorů českých dějin jaký-mi byli například Václav Hanka, Alois Jirásek či Zdeněk Nejedlý, ale narozdíl od nich nepředstírá, že vypráví skutečnou historii. Jen upozorňuje, že ji lze vidět vždy ještě jinak. Jako první vznikla v roce 2001 historická mystifikace  Žáby v mlíku & Druhý dech Habsburské monarchie .

Zájem o historii vedl také autora k literatuře faktu a tak uskutečnil svůj dávný záměr a za pomoci Václava Vondrovského, pracovníka Zpč. muzea, sepsal, sestavil a prostřednictvím obč. sdružení STREET vydal kompletní historii slavného plzeňského pluku Pětatřicátníků, Hoši jako květ.

Žáby v bouři

Na světě je poslední díl mystifikační trilogie o jiné druhé světové válce, respektive jeho první část. Operace Bouře je název plánu invaze Rudé armády do Evropy, která byla skutečně plánována v letech 1941-1942 Stalinovým hlavním štábem.

Krajina Pokladem

Průvodce po kompletní 200leté historii a místech dolování na celém Plzeňsku.

Hoši jako květ

Plzeňský autor Jan Drnek uskutečnil svůj dávný záměr a za pomoci Václava Vondrovského, pracovníka Zpč. muzea, sepsal, sestavil a prostřednictvím obč. sdružení STREET vydal kompletní historii slavného plzeňského pluku - Pětatřicátníků.

Země zaslíbená

Plzeňský spisovatel Jan DRNEK vydal v Našem vojsku další ze svých historicko-mystifikačních knih.

Žába a škorpion

Naše vojsko vydalo dlouho očekávaný druhý díl vojensko-historické fikce Jana DRNKA Žáby v mlíku, pod názvem Žába a škorpion. Tato druhá kniha je již skutečnou alternativní historií, neboť se celá odehrává ve světě, který nikdy neexistoval.

Žáby v mlíku & Druhý dech Habsburské monarchie

Žáby v mlíku – na téma Mnichov 1938. Klíčovou změnou v této knize je 26. září, kdy nejvyšší velení čs. armády přinutí prezidenta Beneše zavrhnout kapitulaci, vytvořit vládu národní jednoty a posléze odmítnout Mnichovskou dohodu.

Burani

Burani – filosoficko-křesťanská detektivka zamýšlející se nad vírou ve vědu a vírou v Boha, nad vším co rozumíme pod pojmem existence. Napínavý příběh vypovídá o tom, jak křehká může být ona šedá samozřejmost našeho každodenního světa a života v něm.

Poslední recesista a Tma

V polovině 80.let postupně vznikal trampský román Poslední recesista a Tma , který je pří-během odrůstající trampské generace a odehrává se v první polovině osmdesátých let na Plzeňsku.

Ideal Army Blues

V roce 1991 publikoval v západočeském nakladatelství prvotinu Ideal Army Blues - novela z prostřední základní vojenské služby konce 70. let.
V roce 1991 publikoval v západočeském nakladatelství prvotinu Ideal Army Blues - novela z prostřední základní vojenské služby konce 70. let. Tuto knihu je dnes možno stále ještě získat za pouhých 50,-Kč přímo u autora ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).. V případě koupě jiné autorovy knihy je přidávána zdarma jako bonus.