Romány, které hledají nakladatele

Všechny doposud nevydané rukopisy dávám k dispozici nakladatelům, kteří by je chtěli vydat. Po oslovení zašlu digitální verzi rukopisu a po další domluvě také tištěnou verzi.

KONTAKT:

    poštovní adresa – Jan Drnek, Božkovská 20, Plzeň 326 00.
    email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
    telefon: 731732608Probuzení vlka

Příběh z prostředí dlouholetého psycho-terapeutického výcviku, který jsem sám v rámci své kvalifikace absolvoval. Vraždí se tentokrát na zámku v odlehlé oblasti obklopené pustým bývalým vojenským prostorem a vyšetřuje má oblíbená postava, kapitán plzeňské mordparty Twodance. V podtextu zaznívá varování před nekritickým přijímáním psychologizujících schémat coby návodů k použití pro člověka i pro svět. Knihu jsem napsal během roku 2004 a jsou pro ni připraveny i ilustrace.

Ukázka z knihy

Factory Tour Company

Je řada čtyř knih vzdávajících hold plzeňské Škodovce, ve které jsem se vyučil, deset let v ní pracoval jako dělník, pro kterou jsem po čtyři roky vychovával učňovský dorost a kde jsem nakonec, po revoluci, tři roky působil v redakci Škodováka a ve funkci tiskového mluvčího generálního ředitele podniku. Během těchto období jsem se seznámil se Škodovkou takříkajíc shora i zdola, shromáždil množství materiálů a podkladů, odnesl si znalost detailů i procesů,. které zde probíhaly v jedinečné době normalizace a poté i privatizace. Celou sérii lze brát jako mé vyznání fabrice takové, jakou ji poznal a jaká již nikdy nebude.

Liga černých jezdců

Není detektivkou a byla sepsána již v polovině devadesátých let. Kniha je románem o smutku. Pocity škodováckého učně 70. let transponované do prostředí diktatury Ekologistické strany v její normalizační fázi. Vzpomínky na budoucnost a tak trochu i rukavice hozená mladým nadšeným enviromentalistům zachraňujícím Zemi. Popisuji svět dílen, obrovské fabriky, svět zvláštních vztahů a zvyků, rozepjatý mezi obludnou nelidskost strojů, schémat, postupů a technologií na jedné straně, na straně druhé mezi mýty, zvyky, tradice, lidské vztahy. Vše viděno očima učně, který si v tomto bizardním vykořeněném světě odbývá problematické dospívání a vnímá svéráznou poetiku ocelového města, které si, spolu s vyučeneckou partou, zabydluje recesí, vzpourou a vzdorem, jenž najde výraz v organizovaném ježdění načerno v dopravních prostředcích, v nevyhlášené válce s revizory a kontrolory všeho druhu. Hra, ještě téměř klukovská, se však záhy zvrhne v drama vyžadující rozhodování a postoje dospěláka.

Ukázka z knihy

Záhada generálova kufříku

Je prvním příběhem lehce nadsazeného detektivního triptychu. Hlavní postavou je zde soukromý detektiv přijatý na místo tiskového mluvčího porevolučního generálního ředitele Škodovky, ve skutečnosti pověřený vyšetřováním choulostivých případů. Bývalý učeň již vyspěl a ví o světě i fabrice své, dokáže lehce prokouknout lidi i nízkost zakrývanou velkými idejemi. Postavy jsou zde téměř modelové. Detektiv vyšetřuje záhadnou ztrátu půlmiliónové částky přímo z trezoru generálního ředitele v létě roku 1991. Přitom zjišťuje, že funkce tiskového mluvčího není vůbec formální a krycí funkcí, že musí zcela sám vlastní invencí stanovit základní pravidla a nastavit normy profese, kterou postsocialistický svět do této chvíle neznal.

Ukázka z knihy

Šrouby v hlavě

Jsou volným pokračováním prvního příběhu. Tiskový mluvčí a detektiv pro choulostivé případy, vyšetřuje (vedle policejního vyšetřování) sérii vražd, které by mohly na vedení podniku vrhnout špatné světlo. Jeho znalost dílenského prostředí mu umožňuje odhalit vazby a detaily, které policii unikají. Ocelové město se ukazuje být ideálním místem pro bizardní zločiny. Čtenář se zde, po mnoha letech, setkává i s dalšími postavami z učňovských let a z dob Ligy černých jezdců. Vyšetřování probíhá převážně v dílnách, v nichž se hlavní hrdina vyučil a doznívají zde mnohé děje ze starých časů. Příběh končí odhalením již skutečně velkých podvodů a krádeží, velkou deziluzí, nástupem politické kliky ODS a abdikací celého vedení Škodovky na podzim roku 1992. Uzavřený svět fabriky se pro hlavního hrdinu stává jakousi analogií státu s nímž se v podstatě děje totéž co s podnikem.

Ukázka z knihy

Muž z budoucnosti

V tomto posledním příběhu již hlavní hrdina není zaměstnancem podniku, ale svérázným soukromým podnikatelem, jehož firma Faktory Tour Copany pro podnik zajišťuje průvodcovské služby a stává se jakousi turistickou cestovní kancelář po Škodovce. Přicházejí cizinci, fabrika se rychle mění a původní uzavřené prostředí Škodováků se rozpadá do chaosu a nejistoty. Nový ředitel podniku si osvědčeného detektiva najímá k vyřešení případu vraždy muže, který podle všech indicií přišel z blízké budoucnosti a jsou u něho nalezeny doklady o tom, že vbrzku dojde ke krachu a zhroucení celé akciové společnosti. Jde skutečně o muže z budoucnosti, nebo o precizně připravený podvod? Hrdina si během vyšetřování uvědomuje pozadí na kterém probíhá gigantická hra o miliardy a spekulace s akciemi podniku po takzvané velké privatizaci. Všechny tři příběhy ilustrují atmosféru začátku devadesátých let a do značné míry osvětlují podstatu toho, co se s touto zemí a státem po svržení komunistické diktatury stalo.

Ukázka z knihy

Analýza hnoje

Je mým návratem do dob, kdy jsem působil jako vychovatel učňovské mládeže. Jde o ryzí pedagogický román prošpikovaný postřehy vychovatele adolescenční mládeže ve fiktivní osmé zemi Varšavské smlouvy v období pádu evropských komunistických režimů 1989 - 1991, na pozadí přízračného biblického motivu budování Babylonské věže. Hlavní hrdina příběhu patří ke skupině rozvracečů z emigrantských kruhů, vyslaných západními centrálami k podkopání režimu budovatelské strany. Zkrátka jsem se rozhodl vzít vážně komunistickou propagandu konce osmdesátých let (Kojzar – Kdo seje víte), ale vytvořil jsem skupinu, jejíž program je zcela apolitický. Agenti jsou mladí muži infiltrovaní zpět do své vlasti (Lidově demokratické republiky Absurdistán), aby se zde zabydleli a nalezli práci každý ve svém oboru. Ukazuje se, že k rozvratnému působení není zapotřebí žádných rozvratných ideologií. Dokonale postačí být poctivý, nehledět na výhody a na zisk a snažit se svou práci vykonávat co nejlépe s vědomím profesní hrdosti. Celá mise je však vtažena do procesu pádu socialistických režimů východní Evropy v roce 1989 a její členové jsou konfrontováni se situací, na kterou nebyli vyškoleni ani připraveni. Poctivá práce náhle již nestačí. Do hry vstupuje faktor svědomí. Hlavním hrdinou je zde mladý vychovatel Petr Černý, který působí stejně jako příslovečná problematická postava známé karetní hry.

Ukázka z knihy

Deset spravedlivých

Je lehkou absurdní groteskou na gangsterské téma. Sám nazývám tuto svéráznou třídílnou ságu absolutně brakovým románem, materializovaným výplodem autorovy psychohygieny. Parodie na polistopadové poměry v níž čestní a spravedliví gangsteři zachraňují co se dá ve zkaženém městě New Sodoma. Příběh vypovídá o tom jak se dobré úmysly zpravidla mění ve zlé činy a zlo naopak nechtěně páchá dobro.

Ukázka z knihy

Setkání s vlkem

Je prvním dílem řady autobiografických románů napsaným během osmdesátých a devadesátých let. Hlavní hrdina dospívající v sedmdesátých letech a v polovině let osmdesátých zakládající rodinu, je mužem, který se narodil s duší válečníka. Je od dětství fascinován vším, co souvisí s hrdinstvím, heroismem, zbraněmi a armádami. V řeči hojně užívá vojenskou terminologii, zná základy taktiky i strategie, které se snaží uplatnit v běžném životě a stává se znalcem válečných dějin. Jeho potíží je to, že se narodil do období dlouhého nepřerušovaného míru a musí žít uprostřed zatuchající bažiny normalizační nehybnosti. Jeho představy a touhy jsou neustále konfrontovány s malostí, nízkostí, pohodlností a nehrdinskostí prostředí. Mír je pro něho podvod zakrývající nikdy neustávající válku vedenou jinými prostředky. Celý román je psán formou dlouhého dopisu kamarádce. Hlavní hrdina Jan Volf – Vlk, sepisuje průběžně, po celý svůj život, namísto deníku, jakýsi alegorický román v němž sám sebe vnímá jako celou samostatnou vojenskou jednotku v jejímž rámci představují jednotlivé útvary a velitelé jeho vlastní povahové vlastnosti. Stejně vnímá a popisuje své přátel a nepřátele. V textu jsou popisy reálných dějů prokládány úryvky z Vlkova románu.

Ukázka z knihy

Setkání s beránkem

Volně navazuje na Setkání s Vlkem. Rozený válečník se brzy po vítězství nad komunistickým režimem musí vyrovnávat s rozpadem vlastní rodiny. Je vystaven bolesti, nenávisti a útokům od milovaných osob a postaven před zjevnou nemožnost vybojovat lásku. Jeho vidění světa zde zcela selhává a všechny jeho dlouho pěstované válečnické schopnosti jsou nepoužitelné. Aby zůstal člověkem, musí sám sebe vydávat do zranitelnosti. Prodělává náboženskou zkušenost a hledá novou identitu. Opět psáno formou dopisu kamarádce a opět prokládáno úryvky z Vlkova alegorického deníkového románu.

Ukázka z knihy

Vedle historických mystifikací a detektivních příběhů, téměř jako vedlejší produkt, vznikl v roce 2005 poutnický román:

Radost a břímě pouti

Příběh psaný formou poutnického deníku pojednává o fenoménu poutnictví a o nebezpečí odkrývání kořenů. Sám jsem absolvoval mnoho osamělých tématických poutí organizovaných pražským sdružením Regula Pragensis a deníky z těchto poutí byly vydávány souhrnně vždy zvláštním číslem časopisu Lázeňský host. Pouť Ke kořenům (1997) vedla poutníky po místech kde žili jejich dávní předkové a můj deník nakonec vyzněl jako hluboce osobní a autobiografické vyznání. Přesto nabízí čtenářům témata zároveň niterná i velmi obecná, témata týkající se cesty životem a vztahu k Pánu všech cest, který poutníka vede. Poutník na své pouti za rodovou historií zároveň pátrá po jistých téměř detektivních záhadách v životech předků. Příběh je mystický, poetický a plný tajemství, která raději neměla být odhalena. Smlouva na vydání tohoto díla byla podepsána s nakl. Fontána Olomouc, které se však k vydání nemá. V roce 2010 vyprší smlouva, kterou musím jako autor respektovat a román bude poté možno vydat v jiném nakladatelství.

Ukázka z knihy