Edice Holmes - digitální detektivní román

Vážení čtenáři,

ke vzniku této edice vedly dva základní důvody. Vzrůst zájmu o koupi knih v digitální podobě a nezájem oficiálnjích vydavatelství o celou řadu skvělých detektivních románů Jana Drnka.

Jan Drnek je známým autorem v oblasti historických studií a mystifikačních vojensko-historických románů. Tento druh literatury považují vydavatelé za prodejný s jistou zárukou autorova jména. V oblasti detektivek je Jan Drnek málo známým, autorem s výjimkou románů BURANI (Fontána 2006) a AGENTURA HAMMELN (Street 2009).

Přesto je nyní dokončeno nejméně 8 dalších detektivek, které se autor rozhodl poskytnout čtenářům cestou digitálního vydávání. Budou se postupně objevovat na těchto stránkách, tak, jak je nakladateSTREET stihne dokončovat a připravovat ke zveřejnění.

POSTUP PŘI KOUPI

1. Zájemce o koupi některé z nabízených knih si z těchto stránek stáhne Objednávku, která zahrnuje i závazek kupujícího chránit zakoupenou kopii díla před dalším kopírováním a šířením.

2. Do formuláře Objednávky zájemce dopíše své jméno a poštovní adresu, název knihy (knih) o kterou (které) má zájem a souhrnnou cenu dle ceníku. Vyplnění smlouvy a její odeslání na CSAops@email.cz se rovná podpisu smlouvy.

3. Poté kupující zaplatí smluvenou částku na číslo účtu uvedené ve formuláři smlouvy a e-mailem nebo telefonicky informuje vydavatele, že tak učinil.

4. Na základě zaslání smlouvy a uhrazení částky mu bude do 24 hodin zaslána jedna kopie objednaného rukopisu ve formátu PDF.

POZOR !

V každé odkoupené kopii každého rukopisu bude provedena jistá malá textová změna, která z každé kopie činí originál. Pokud by autor či vydavatel kdekoliv narazili na volně šířenou kopii díla, mohou podle této změny identifikovat zákazníka, který onu kopii zakoupil a podniknout proti němu příslušné právní kroky.

Kromě detektivních románů budou touto digitální formou čtenářům postupně poskytovány také ostatní romány Jana Drnka, vyjma těch, u nichž je doposud v platnosti smlouva autora s nakladatelem, který tu či onu knihu vydal ve fyzické podobě a dočasně si tak zakoupil užívání autorských práv. Pokud některý vydavatel projeví zájem o fyzické vydání některé ze zde uveřejněných knih, bude dotyčná kniha dočasně (po dobu platnosti vydavatelské smlouvy) stažena z digitálního prodeje.

 

AKTUÁLNÍ VYDAVATELSKÁ NABÍDKA

Chlap v sedmé rakvi

(145 stran, 100,- Kč) Příběh volně navazuje na detektivku AGENTURA HAMMELN. Hlavním hrdinou je opět již bývalý kapitán Twodance, který v důsledku svého minulého pátrání odešel od policie a žije sám na staré vesnické faře poblíž krajské metropole Radyně. Necelý rok poté je znovu požádán primátorem Koukolíkem o službu a je najat jako soukromé očko na vyšetření záhadné smrti, která ohrožuje pozici prvního muže města. Při propadu dlažby na náměstí byly odhaleny doposud neznámé podzemní prostory sklepů bývalé klášterní budovy. V podzemí se nachází sedm kamenných sagkofágů s kostrami kdysi významných mužů.  (Série Twodance)

Celý článek...

Probuzení vlka

(146 stran, 100,- Kč) Tento detektivní román vznikal v době, kdy autor absolvoval šestiletý psycho-terapeutický výcvik a vedl zanícené spory křesťana s fenomenology a humanisty. Dal by se tedy nazvat psychoterapeutickou detektivkou.
Plzeňská mordparta vedená známým kapitánem Twodancem přijíždí vyšetřit vraždu na bývalý fiktivní zámeček umístěný v pusté a divoké krajině vojenského prostoru, daleko od civilizace. Na zámečku právě probíhá týdenní komunita psychoterapeutického výcviku a zavražděn byl jeden z vedoucích instruktorů.  (Série Twodance)

Celý článek...

Burani

 

(125 stran, 100,- Kč) Detektivka, která by se dala nazvat i křesťanskou náborovou agitkou, byla fyzicky vydána nakl. Fontána v roce 2006. To však neznamná, že by šlo o laciný a povrchní příběh. Naopak, jak je u Drnka zvykem, lze děj sledovat v několika rovinách zároveň a postavy jsou zde mimořádně plastické. Stárnoucí soukromý detektiv v důchodovém věku je najat svým starým přítelem, šéfem plzeňské mordparty, na delikátní úkol vyšetřování vraždy věhlasného profesora fyziky Rosbauma v místě, kde by oficiální policejní vyšetřování působilo kontraproduktivně.  (Série Twodance)

Celý článek...

Poslední recesista a tma

(184 stran, 150,- Kč) Příběh odrůstající trampské generace situovaný do druhé poloviny 80. let 20. století. Předlohou byla autorovi skutečná historie svérázné plzeňské trampské recesistické party, která si říkala I. Letecká ornitologická peruť. V pozadí děje lze vnímat atmosféru pozdní normalizační éry a velmi autobiografické pocity. Tuto knihu napsal Drnek pod svou trampskou přezdívkou Akela. Hlavním postavám dal jména slavných Foglarových Rychlých šípů, aby zdůraznil kontrast toho, co tato jména symbolizovala právě jeho generaci v dobách chlapectví s realitou dospívání, konflikt mravních a čistých ideálů s realitou kompromisů, selhávání, ztrácení a znovunalézání. (Série Twodance)

Celý článek...