Agentura Hameln

(176 stran, 150,- Kč) Tento příběh vydalo OS STREET v roce 2009. Hlavním hrdinou je zde kapitán Twodance, šéf policejní mordparty v krajském městě Radyni, který právě začal vyšetřovat smrt podivínského ředitele nevládní sociální organizace, který byl v noci na mostě přes řeku zastřelen šípem z kuše. O vyšetřování jeví zájem sám primátor města Koukolík, který kapitánovi odhaluje existenci bizarního společenství Poutníků (trampů, indiánů a skautů), generačního bratrstva, které po revoluci nastoupilo do funkcí a do značné míry ovlivňuje chod města. Kapitánu Twodancovi se brzy přihlásí primátorem vyslaný Stopař, ve skutečnosti expert na profilování pachatele i oběti, s jehož pomocí je celý případ odkrýván a rekonstruován mnoho let do minulosti. (Série Twodance)

Poutníci zde působí jako ostrý kontrast k měšťácké, lhostejné a sobecké společnosti, jejiž předpokládaný zánik hodlají přežít. Příběhem se proplétá asociace dávného příběhu Krysaře, který, zklamán lidmi, odvádí obyvatele města pomocí neodolatelné hudby své píšťaly do zkázy namísto krys. Ve skutečnosti je tato detektivka velmi drsnou analýzou praxe i pozadí poskytování sociálních služeb v Čechách. Autor sám založil a vedl 12 let sociální organizaci zaměřenou na terénní práci s konfliktními a okrajovými skupinami mládeže. V závěru knihy přerůstá analýza sociálních služeb v neméně drsnou analýzu rozkládající se porevoluční společnosti a zanikající civilizace. Mrtví přibývají. Stopař dovede vyšetřujícího kapitána k dokonalému pochopení vztahu a motivace oběti i pachatele. Twodance pochopí vše, ovšem za cenu ztráty víry ve svoji práci, ve společnost a instituce, kterým po celý život sloužil.