Sociální témata

- Společnost a práce
- Zákon o sociálních službách
- Loutková armáda dobroty
- Nemravnost na jehlách – Zpravodaj č.1/08
- Nařezat s láskou - Zpravodaj č.1/08
- Exekuce