Články – pro Monarchistické lity a internetový Monarchistický zpravodaj

- Trojí zastavení 2 články (2005)
- Proč volím Korunu českou (č.1 květen 2006)
- Vábení novodobých krysařů (č.1 květen 2006)
- Kr. město Plzeň a 35.pěší pluk (č.1 květen 2006)
- Proslov na generální sněm Koruny České – listopad 2006
- Jak je důležité býti stranou
- Doby osvícené a temné – Zpravodaj č.2/08
- Do čeho jdeme
- Malá předvolební analýza
- Majestát
- Bourání forem
- Lidovláda a vláda trhu
- Naše smlouva
- Stará idea a nová ideologie
- Kontraktová škola
- Naše deviza
- Stát nebo pán?
- Ctnosti z řetězů utržené
- Máme co oslavovat? – Zpravodaj č.3/08
- Wagenburg
- Naše revoluce
- Kuřácká svoboda
- Hra o brambory
- Římská perioda
- Pustit sršně do světa
- Velikonoční proslov
- Rozhovor pro Plzeňský deník
- Poločas rozpadu
- Ochránci
- Pravidla a autorita
- Causa euthanázie – Zpravodaj č.1/08
- Zamyšlení o Sv.Václavu – Zpravodaj č.2/08
- Pohádka o ovcích, vlcích a hercích – Zpravodaj č.1/08
- Prohlášení (česko-rakouské) – Zpravodaj č.1/08
- Lámou se ledy? – Zpravodaj č.4/08
- Král a suverenita
- Jánošík nepatří na radnici – Zpravodaj č.4/08
- Gruzie a Kosovo – Zpravodaj č.2/08
- O co jde monarchistům? – Zpravodaj č.2/08
- Hodnocení voleb 2008 – Zpravodaj č.3/08
- Strašidlo normalizačního liberalismu – Zpravodaj č.3/08

Do Monarchistických listů přispívá Jan Drnek od roku 2004. V létě roku 2008 zorganizoval spolu s plzeňskými kolegy pány Brachtlem a Ježíkem redakci i vydávání internetového měsíčníku Monarchistický zpravodaj, který slouží pro rychlou a aktuální informovanost členů Koruny české, všech sympatizantů i voličů strany a příznivců monarchie.