Poezie v časopisech

- Pajda 1980 – 81 (Svou píseň nezazpívám, Poslední vandr, Jarní láska, 14. den měsíce padajícího listí, Modlitba)
- S – T 1980 – 83 (Dušičky, Týden,Odpověď,Damoklův meč, Narozeniny)
- Dým č.27 a č.29 (Atlantida, Noche triste)
- T – T 3/88 (Opilý stíny, Stmívání, Prázdnota, Modlitba)
- Letokruhy 1989 – 1990 (Hloupé, Po návratu, Halelůjá)
- Trail 1991 (Po návratu, Moderní pohled, Veršovánka o staré slávě, Mezi námi)