Úvahy a eseje

- Zpráva o stavu duše - 1996/97
- Dopisy sobě - 1998
- Zápisky zahradníka – 1999/2002
- Teologické zápisky – 1998/99
- Dopisy se Sh – 1985/88