Deníky

- Deník z pouti od moře k moři (Lázeňský host 1997)
- Deník z pouti ke kořenům (Lázeňský host 1998)
- Deník z pouti křížem krážem (Lázeňský host 2/2000)
- Deník z pouti na Vladař (Lázeňský host)
- Vojenský deník (úseky ve sbírkách poezie)