Romány

- Ideal Army Blues (Západočeské nakladatelství 1991)
- Poslední recesista a Tma (Avalon 2007)
- Analýza hnoje
- Setkání s Vlkem
- Setkání s Beránkem
- Kronika Liga černých jezdců
- Radost a břímě pouti


Kromě výše uvedených uzavřených a dokončených větších celků jsem sepsal a samizdatovou formou rozšířil řadu povídek a sbírek poezie, publikoval řadu odborných i obecně aktuálních článků v běžných i odborných periodikách.